wycena nieruchomo¶ci
Dokonujemy wycen nieruchomo¶ci położonych na obszarze całego województwa pomorskiego, jak również w przypadku wycen komercyjnych na terenie całego kraju. Współpracujemy z większo¶ci± Banków działaj±cych na polskim rynku.
Zapraszamy do zapoznania się z referencjami. Aby zapenić Państwa o naszym profesjonaliĽmie przygotowali¶my referencje między innymi od:
 • Bank Milienium S.A.
 • Kamparo Europe Holding BV
kom. 602 239 913
kom. 505 060 286
e-mail: biuro@jinvest.pl
wycena nieruchomo¶ci
Obszar wykonywania wycen:

Dokonujemy wycen nieruchomo¶ci położonych na obszarze całego województwa pomorskiego, jak również w przypadku wycen komercyjnych na terenie całego kraju.

Cele usług w zakresie wyceny nieruchomo¶ci:
 • bankowo-hipotecznych,
 • skarbowo-podatkowych i amortyzacyjnych,
 • sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowo¶ci, w tym także na potrzeby sprawozdań finansowych spółek giełdowych, banków i emitentów papierów warto¶ciowych oraz ubezpieczycieli zgodnie z regulacjami wynikaj±cymi z międzynarodowych standardów sprawozdawczo¶ci finansowej / międzynarodowych standardów rachunkowo¶ci - MSFF/MSR
 • wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
 • uwłaszczeniowych i prywatyzacyjnych,
 • negocjacyjnych i ofertowych,
 • kupna-sprzedaży,
 • darowizn i spadków,
 • okre¶lenie warto¶ci służebno¶ci przesyłu,
 • okre¶lenie wysoko¶ci odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomo¶ci.
Wymagane dokumenty do wyceny


Współpracujemy z większo¶ci± Banków działaj±cych na polskim rynku. Wykonywane przez nas operaty szacunkowe honorowane s± m.in. przez:
 • Alior Bank S.A.
 • DnB NORD Polska
 • Bank BPH S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Bank Gospodarki Żywno¶ciowej S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony ¦rodowiska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A
 • Bank Pekao S.A.
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
 • BRE Bank S.A.
 • EFG Polbank S.A.
 • ING Bank ¦l±ski S.A.
 • Nordea Bank Polska S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • Santander Consumer Bank S.A.
 • Multibank
 • mBank
 • Allianz Bank
 • Svenska Handelsbanken AB S.A.